BRAINSPOTTING


Brainspotting 


“Waar je heen kijkt, bepaalt hoe je je voelt”

Brainspotting is een uitermate effectieve therapievorm voor de verwerking van bewuste en onbewuste blokkades die een negatieve beïnvloeding hebben op ons leven.
Bij brainspotting vormt de wisselwerking tussen de hersenen en het lichaam de basis.
“Wat zich in de hersenen afspeelt, speelt zich af in het lichaam en andersom” (bron: David Grand, 2013).
Brainspotting lijkt toegang te krijgen tot de rechterhersenhelft, het limbisch systeem en de hersenstam. Het wordt dan ook gezien als een fysiologische benadering met psychologische effecten.

Brainspotting is een laagdrempelige therapie voor de verwerking van onder andere:
 • Angst Aandoeningen
 • Stressgerelateerde klachten
 • Lichamelijke klachten
 • Hechtingsproblematiek
 • Verslavingen
 • ADHD
 • Autistische aandoeningen
 • Alle andere blokkades die ons presteren en functioneren negatief in de weg staan.

De voordelen van Brainspotting:
 • Laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt, dus ook voor jonge kinderen.
 • Effectief op een breed gebied van aandoeningen, zowel op psychisch als lichamelijk gebied.
 • Nadruk ligt op neurofysiologie, en dus minder op het cognitieve en verbale niveau.
 • Diep bereik in bewuste en onbewuste gebieden van de hersenen.
 • Er is geen noodzaak om over problemen te kunnen of moeten praten.
 • Blijvend en diepgaand resultaat.
 • Kortdurende interventieperiodes.


Hoe ziet een brainspotting sessie eruit?

Een sessie bestaat uit 4 fases:


1. Activatie van het lichaam.

Het lichaam wordt geactiveerd door aan het probleem te denken en eventueel kort te bespreken. Tijdens deze fase wordt er ook gebruik gemaakt van bilaterale muziek die te horen is middels een koptelefoon. De muziek staat zacht zodat de cliënt therapeut nog goed contact hebben met elkaar.


2. Het vinden van de brainspot.

Het menselijk brein is een verbluffend mechanisme dat constant een bijzonder grote hoeveelheid informatie verwerkt. Trauma overbelast het verwerkingsvermogen van de hersenen, waardoor delen van de onverwerkte ervaringen ‘blijven steken’ in de hersenen.
“Onverwerkte trauma’s blijven in capsulevorm in de hersenen bewaard” (bron: Robert Scaer.MD). Een brainspot wordt gezien als een oogpositie die in verband staat met zo’n capsulevorm.
De therapeut beweegt een ‘pointer’ (een aanwijsstok) langzaam voor de ogen van de cliënt.
De therapeut observeert de lichamelijke reactie van de cliënt. Dit kan een reflexmatige beweging zijn, een kriebel, een glimlach of het vergroten of vernauwen van de pupillen.
Soms overlegd de therapeut met de cliënt om exact te kunnen bepalen waar de activering het beste waar te nemen is. 
De brainspot is dan gevonden.


3. Het activeren van de brainspot.

Als de oogpositie wordt vastgehouden door naar de pointer te blijven kijken, raken de relevante gebieden in de hersenen gestimuleerd. Hierdoor wordt de informatie, die in gebieden in de hersenen en in het lichaam liggen opgeslagen in de vorm van onverwerkte “informatie-capsules”, aangesproken en gaat zich oplossen.
De tijdsduur om naar de pointer te blijven kijken is per persoon verschillend. Houdt er rekening mee dat er vaak lange stiltes vallen. Er kunnen ook allerlei gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen de revue passeren. Dit is heel normaal en hoort bij het proces. 
Je brein en het lichaam weten precies hoe ze zelf weer in evenwicht kunnen komen. We hoeven alleen maar op dit proces te vertrouwen en hier ruimte aan te geven.
Is een brainspot opgelost na 1 of enkele sessies, dan is het probleem blijvend weg.


4. Het afsluiten van de sessie. 

We bespreken kort na wat er in je omging en wat je er nog over kwijt wilt.
Voor meer informatie kun je mij altijd bellen, mailen of maak een persoonlijke afspraak.
Nieuwe alinea
Share by: