GROEPEN


Groepstraining


Naast individuele begeleiding is het mogelijk om aan een groepstraining deel te nemen. Er zijn trainingsgroepen voor specifieke klachten; alle soorten van angst, burn-out achtige klachten, chronische pijn…..
In een kleine, veilige groep bespreek je belangrijke onderwerpen met elkaar.

Iedere deelnemer brengt zijn eigen persoonlijkheid, valkuilen en oplossingen met zich mee. Hierdoor reageert iedereen op zijn eigen specifieke wijze op de ander, wat voor iedereen een actief en leerzaam proces kan betekenen.

Door tijdens de training met anderen te communiceren, kunnen er emoties zoals herkenning, boosheid of sympathie ontstaan. Groepsleden kunnen op deze manier als voorbeeld voor elkaar dienen en elkaar steunen.

De training zal bestaan uit erkennen en herkennen van obstakels, het ontwikkelen van handvatten en psycho-educatie.
De training zal worden gegeven vanuit de Acceptance and Commitment Therapy.

Het zal een bijzonder en leerzame periode worden. Ben lief voor jezelf en gun jezelf een nieuwe kijk op je leven.         


Praktische informatie:
De training zal bestaan uit 6 avonden eenmaal in de twee weken op een dinsdag of op een woensdag.
De duur is anderhalf uur per training van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Groepsgrootte is maximaal 5 personen. 
Kosten: €32,- per avond.


De meeste zorgverzekeraars vergoeden het uit het aanvullende pakket.
Kijk hier of u hiervoor in aanmerking komt, of neem contact op met uw zorgverzekeraar onder vermelding van mijn codes 


**De groepstherapie vindt alleen doorgang bij voldoende deelname.**
Share by: